Praha, Technopark Pekařská

Nový administrativní komplex vyrostl v business zóně poblíž Radlické radiály.

Informace:

Lokalita: Praha 5, Pekařská
Investor: HTP CR s.r.o.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Nová administrativní budova
Doba výstavby: 08/2002 - 09/2003
Hlavní ukazatele V posledním týdnu srpna předala divize 8 investorovi administrativní budovu v Praze na pomezí Jinonic a Stodůlek. Stavba se jmenuje Technopark a je v Pekařské ulici v nově rostoucí business zóně, která se rozkládá v sousedství budoucí Radlické radiály a plánovaného obytného souboru Vidoule.
Popis Je založená na ploše 90x29 m. Celý obdélníkový půdorys základu ale vyplňují jen dvě podzemní podlaží. Nadzemní část je půdorysně odlehčená a jednotlivé objekty stavby tvoří jakési veliké písmeno Z. Uvolnily se tím v úrovni přízemí dvě plochy pod otevřeným nebem, které kolemjdoucím ale i uživatelům Technoparku nabízejí pohled na ušlechtilou zeleň, vybranou zahradním architektem. Na snímku dokončované stavby můžeme jednu z těchto minizahrad tušit v levé části obrázku – je bohužel před objektivem zakrytá obvodovou zídkou.

Nadzemní podlaží nabízejí 7,5 tis.m2 kancelářských ploch. Jsou projekčně řešena tak, že umožňují velkou prostorovou variabilitu vnitřního členění. Budova totiž nebyla vyprojektována pro určitého klienta s vyhraněnými provozními požadavky, ale jako komerční nájemní budova, která musí být schopna plnit představy zákazníků, které ještě ani neznáme. K vysokému standardu budovy přispívá např. osazení podstropních chladicích jednotek Carrier tak, že všechny kanceláře mohou být chlazeny a předsazené a elektricky ovládané žaluzie. Vnější tvář dodává stavbě obvodový plášť v systému Schuco FW50+. Výrazným architektonickým prvkem Technoparku jsou stříbřité střešní nástavby na ploché střeše, které vytvářejí - zejména ve větším odstupu - zajímavou a specifickou siluetu stavby. Přitom jejich protihlukové stěny skrývají velmi prozaický obsah: dojezdy výtahů, ventilátory vzduchotechniky, strojovny chlazení a rezervy pro budoucí náhradní zdroje proudu.

Stavebně je Technopark železobetonový vyzdívaný skelet s monolitickými stropy, doplněný svislými tělesy instalačních a výtahových šachet. Založen je osvědčeným systémem bílé vany, která je navíc vybavena obvodovou drenáží, vyvedenou do dešťové kanalizace. Podle našeho názoru i zkušeností je právě kombinace bílé vany a obvodové drenáže optimálním řešením spodní stavby u objektů tohoto druhu. Obě podzemní podlaží jsou převážně určena pro parkování 108 osobních aut, ale také pro plynovou kotelnu, skladové prostory, trafostanice, rozvodny a zázemí servisních provozů.

Výstavba bílé vany byla provázena malou interní technologickou premiérou: místo obvyklého expanzního těsnění pracovních spár mezi základovou deskou a svislými stěnami jsme použili prefabrikované těsnicí plechy se speciálním živičným povrchem. Pamětníkům to může připomínat jakýsi návrat k problematickým „žiletkám“. Jde ale o podobnost pouze vnějškovou. U nového systému se jednotlivé úseky těsnění nesvařují, není třeba pro těsnicí plechy upravovat tvar výztuže základové desky a živičný povrch má s betonem vytvořit spolehlivý vodotěsný spoj. Oproti bentonitovému těsnění odpadají ohledy na vodní srážky. Navíc instalace nového těsnění je velmi jednoduchá. Zdá se tedy, že můžeme jen sčítat výhody. Zkušenosti s novinkami v nekončícím zápase s vodou nás ale nutí k jisté zdrženlivosti. V každém případě budeme spolehlivost inovovaných těsnicích plechů dlouhodobě sledovat a s výsledky vás seznámíme.

Z jiných technických zajímavostí je namístě uvést pohledový beton stěn v parkingu jen s lehkým nátěrem pro sjednocení barevnosti, úspěšné použití samozhutňujícího betonu (i když jen v omezeném rozsahu) a kvalitní anhydritové podlahy na převážné části kancelářských ploch.