Praha, Rekonstrukce Václavského náměstí

Lokalita:

Praha

Investor:

Magistrát Hl. m. Prahy

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Realizace:

divize Pozemní stavby Čechy

Typ stavby:

Občanské a administrativní

Doba výstavby:

04/2020 – 04/2022

Popis:

Po dvanácti letech od návrhu se dočká pražské Václavské náměstí zasloužené revitalizace.

Opravy spodní části pražského Václavského náměstí za zhruba 326,6 milionu korun se ujme divize Pozemní stavby Čechy.

Oprava se uskuteční na základě projektu od architektonické kanceláře Cigler Marani Architects, který vznikl už v roce 2005. Revitalizace se týká části náměstí od Můstku k ústí Vodičkovy a Jindřišské ulice. Podle návrhu smlouvy bychom měli od města převzít staveniště do pěti pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. V  následujících pěti dnech bychom pak měli zahájit práce. Celková doba výstavby nesmí přesáhnout 24 měsíců.

Podle návrhu bude rozšířen prostor pro pěší a na náměstí budou moci vjíždět pouze automobily s povolením. Prostor pro auta tak bude zúžen, ale vjezdy do budov zůstanou zachovány. Přibydou například pítka a také základna pro umísťování vánočního stromu. Veškerá zeleň bude zavlažována pomocí automatického systému. Ve spodní části náměstí se už opravilo podzemí. Šlo například o přeložky inženýrských sítí. Město nyní ještě jedná o tom, že by oproti původnímu plánu vysadilo na náměstí lípy, nikoli platany, které oproti lípám více smolí.

Na rekonstrukci spodní části Václavského náměstí bude navazovat rekonstrukce jeho horní části, včetně vybudování tramvajových kolejí. Odhaduje se, že tato rekonstrukce by měla začít v roce 2022.