Praha, Rekonstrukce objektu integrovaného Ministerstva obrany

Práce na rekonstrukci budov Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu Armády ČR právě začínají.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Ministerstvo obrany
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Čechy o. z.
Typ stavby: Rekonstrukce
Doba výstavby: 01/2006 - 07/2008
Popis Jde o projekt, který se skládá ze tří staveb rozdělených do dvou etap. První etapa je zaměřena na rekonstrukci Domu armády Praha, včetně vytvoření komunikační chodby mezi generálním štábem a Domem armády Praha.

Druhá etapa se zabývá rekonstrukcí objektů Generálního štábu Armády ČR.

Vlastním stavebním pracím bude v rámci rekonstrukce předcházet odstranění a odpojení všech instalací, včetně demontáže interiéru a dosud užívaných technologií, např. vzduchotechniky a dalších.

Práce na první etapě budou probíhat postupně až do května roku 2007. Zahájení další části stavby je plánováno na 31. října 2006, s termínem dokončení v červenci 2008.

V souvislosti s morálním i technickým zastaráváním budov je třeba provést rekonstrukci kabeláže, vzduchotechniky, střechy a jiných prvků budovy tak, aby vyhovovala současným standardům. Výsledkem rekonstrukce budou energetické úspory, nižší provozní náklady a ekologický provoz budov.