Praha, Rekonstrukce národního památníku Vítkov

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Národní muzeum
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Praha o. z., GEMA ART Group
Typ stavby: Rekonstrukce
Doba výstavby: 06/2007 - 1Q 2009
Popis:

Po rekonstrukci se ze současné stavby stalo příjemné a otevřené místo, kde má široká veřejnost možnost seznámit se prostřednictvím nejmodernějších muzejnických metod s našimi novodobými dějinami a vnímat tak symboliku Památníku ve všech souvislostech. Památník ale nabízí i další kulturní aktivity a služby.

Stávající stav stavebních konstrukcí je ovlivněn zejména vyskytující se vlhkostí, dále sedáním objektu a v neposlední řadě trhacími pracemi, ke kterým zde v minulosti došlo v souvislosti s výstavbou propojovacího tunelu mezi Karlínem a Žižkovem. Poruchami ve střešním a obvodovém plášti dochází k průsaku vody do konstrukcí a k jejich následnému narušování. Většina stavebních konstrukcí v hlavních reprezentačních prostorách je kryta mramorovými obklady. Nejvíce opotřebené jsou mramorové podlahy, které trpí zejména mechanickým namáháním a obrušováním.

Obklady stěn a sloupů jsou veskrze zachovalé. Přestože je většina konstrukcí kryta mramorem, je předpoklad, že tam, kde se vyskytují trhliny na obkladu, budou i ve zdivu pod ním. Stav ostatních vnitřních zděných konstrukcí odvisí od míry využívání daných prostorů. Na vnějším plášti se také projevují poruchy způsobené vlhkostí. Vlivem lokálního propadu žulových desek na některých místech terasy dochází k zatékání vody do konstrukce a k jejímu narušení.

Stávající rozvody sítí jsou i přes dílčí rekonstrukci některých vnitřních rozvodů ve špatném technickém stavu a bude nutná jejich kompletní výměna. Rovněž objekt trafostanice sloužící pro budovu Památníku umístěný na jeho severovýchodním nároží bude nutné rekonstruovat včetně kompletní výměny technologie. Vzhledem k celkovému stavu vnějších a vnitřních konstrukcí a stávajících rozvodů sítí Národního kulturního památníku je nutná celková rekonstrukce objektu.

Galerie: