Praha, Rekonstrukce Českého rozhlasu

V Praze ve Vinohradské ulici probíhá oprava a rekonstrukce objektu Českého rozhlasu.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Český rozhlas
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Praha o. z., OHLŽS
Typ stavby: Rekonstrukce
Doba výstavby: 10/2007 - 04/2009
Hlavní ukazatele Nosná konstrukce budovy: 1160 t
Obestavěný prostor: 98 440 m3
Zastavěná plocha: 3913 m2
Plocha zeleně: 415 m2
Kanceláře a redaktorské provozy: 600 – 650 míst
Podlahová plocha : 16 610m2
Popis Památkově chráněný objekt svědčí o neohleduplné péči v průběhu mnoha předcházejících let. Historie budovy sahá až do roku 1929 - navrhl ji architekt Bohuslav Sláma. První zmínka o rekonstrukci se datuje rokem 2000 a definuje požadavky pro smysluplné využití stávajících budov. Po sérii konzultací byla odsouhlasena jednotlivá řešení budovy, která se nachází na území ohraničeném ulicemi Vinohradská, Balbínova a Římská.

Na místě dříve zvaném Seidlovo pole, po rozsáhlých stavebních změnách, přístavbě a po různých zásazích a úpravách interiéru najdeme dva vzájemně propojené objekty . První z nich – nepravidelný čtverec o straně 60 m se čtyřmi křídly - vyrostl na rohu Vinohradské třídy a Balbínovy ulice. Druhý objekt je poválečná přístavba, která má dvě křídla ve tvaru "L".

Počet podlaží se v budovách různí – od sedmi pater do Vinohradské třídy po tři patra u západního křídla objektu. Přístavba pak má čtyři podlaží.

Konstrukční systém původní budovy je ocelový skelet s cihelným obezděním pilířů. Stropy jsou neseny ocelovými nosníky a příčky jsou zděné. Přístavba je konstrukčně železobetonový monolitický skelet s trámovými stropy.

Stavba má funkcionalistický ráz, přístavba tuto koncepci dodržuje. Projekt řeší vazbu na budovu v Římské ulici. Zásahy, které byly neodborně provedeny v 50.–80. letech, potlačily funkcionalistický výraz. Proto je záměrem rehabilitovat všechny dochované prvky a propojit je se současnými nároky a komfortem pro uživatele.

Rekonstrukce probíhá ve dvou etapách – první etapa byla dokončena v minulých letech a týkala se části do ulice Římská. Druhá etapa opravy a rekonstrukce Českého rozhlasu, kterou společnými silami realizují stavební společnosti HOCHTIEF CZ s OHL ŽS, se týká ulic Vinohradská a Balbínova. Zároveň projekt řeší suterén až 1. patro, které nebylo realizované v první etapě.

Předání dokončené rekonstrukce je plánováno na duben roku 2009.