Praha,  Generální rekonstrukce budovy ETF UK                               

Lokalita:

Praha

Investor:

Univerzita Karlova v Praze

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Realizace:

divize Pozemní stavby Čechy

Typ stavby:

Občanské stavby

Doba výstavby:

06/2023 – 08/2024

Popis:

Jedná o rekonstrukci budovy z třicátých let minulého století, která se nachází v řadové uliční zástavbě Nového Města. Skládá se ze třech podzemních a šesti nadzemních podlaží. Hlavní a jediný vstup je z ulice Černé.

Konstrukčně se jedná o kombinaci železobetonového skeletu se zděným systémem. Během příprav byl zpracován soupis památkových prvků v objektu, který byl následně projednán a odsouhlasen s orgány památkové péče.  Součástí fakulty jsou posluchárny, učebny, knihovny, kanceláře, zasedací místnosti, fakultní kavárna, kaple a další. Během renovace nebude chod fakulty přerušen.