Praha, Domov sociální péče Hagibor

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Židovská obec v Praze
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Čechy o. z.
Typ stavby: Rekonstrukce, dostavba
Doba výstavby: 06/2006–08/2007
Hlavní ukazatele: 60 jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů
Popis:

Navržený projekt počítal s rekonstrukcí stávajícího čtyřpodlažního objektu ve Vinohradské ulici v Praze. Rekonstrukce se dotkla celého objektu, včetně půdní vestavby ve čtvrtém nadzemním podlaží a rozšíření prvního podzemního podlaží. K současné budově bylo připojeno nové třípodlažní ubytovací křídlo v nezastavěné zahradní části, vrátnice a související inženýrské sítě.

Domov sociální péče slouží k ubytování šedesáti klientů ve 44 jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, včetně patnácti zcela nepohyblivých (ležících) klientů. Zařízení poskytuje služby také docházejícím klientům - formou stravování, rehabilitace a služeb denního centra.

Místní kuchyně má kapacitu 250 hlavních jídel, ale cca 170 obědů sociální pracovníci rozvážejí v termoportech seniorům ve spádové oblasti. Dietní stravu pro nemocné zajišťuje FN Královské Vinohrady. Centrální kuchyně je podle přání investora v režimu "košer", tj. s důsledně odděleným masovým i mléčným provozem.

Celý areál Domova sociální péče je bezbariérový, aby se po něm mohli senioři pohybovat pohodlně a bez problémů. O jejich pohodlí a komfort se v nejsilnější (denní) směně stará padesát zaměstnanců.

Galerie: