Plzeň, Nové divadlo

Divadlo Jízdecká

Informace:

Lokalita: Plzeň
Investor: Plzeň, statutární město
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy
Typ stavby: Občanské a administrativní objekty
Doba výstavby: 5/2012 – 8/2014
Popis

Nové divadlo je prvním divadlem v České republice postaveným po roce 1989 a jedná se doslova o architektonický skvost.

Samotný vchod do moderní budovy Nového divadla poutá pozornost svojí zajímavou čelní stěnou, která z dálky vypadá jako plátek ementálu se 40 nepravidelnými otvory. Jde o betonovou divadelní oponu, která se v mírném úhlu 11,2 stupně naklání nad příchozí a vyzývá je ke vstupu do vnitřních prostor divadla. Třemi otvory se pak vchází přímo do budovy. Příprava k betonáži bublinkové opony trvala 50 dní a byla betonována nepřetržitě 43 hodin jako celistvá jednotka a bez spár.

Netypický je i exteriér divadla, který je tvořen litým pohledovým betonem probarveným do červeného a černého odstínu. V průběhu 114 jednotlivých betonáží bylo na stavbu denně dodáváno 2,5 až 8 metrů krychlových betonu barveného speciálním anorganickým pigmentem, který byl dovezen po moři z USA. Realizace trvala 160 dní a bylo při ní použito 550 m³ červeného betonu na celkové ploše 3 620 m².

Moderní budova se pyšní dvěma sály, hlavním s kapacitou pro 460 diváků a studiovou scénou s hledištěm pro 150 diváků. Oba dva v sobě skrývají špičkovou divadelní a scénickou techniku, která plní přísné bezpečnostní parametry. Divadlo je připraveno pro čtyři žánry – činohru, operu, muzikál i balet.

Druhý objekt, který s budovou divadla spojují komunikačními krčky (mostky), slouží jako provozní budova pro divadelní zázemí – šatny uměleckých souborů a kanceláře technického personálu.

Prostor před vstupy do obou objektů tvoří náměstí s kavárnou a knihkupectvím. Součástí stavby je restaurace s barem a také zázemí pro baletní školu. Návštěvníci divadla mohou využít podzemní parkoviště pro dvě stě aut nebo venkovní parkovací plochy.

Součástí projektu divadla byla i proměna jeho okolí, včetně pěší zóny. Pozornost kolemjdoucích poutá velký betonový oblázek. Plastika, která některým připomíná dinosauří vejce, váží šestnáct tun a byla vyrobena a dovezena ze 130 km vzdálené betonárny společnosti HOCHTIEF CZ v Plané nad Lužnicí.

Divadlo ve faktech:

 • Nosným systémem je monolitická železobetonová prostorová konstrukce stěn, desek a sloupů

 • Plášť budovy tvoří betonová litá monolitická fasáda

 • Hlavní střešní plášť budovy je navržen jako obrácená střecha se spádovou vrstvou z lehkého betonu, hydroizolačním souvrstvím vytaženým nad úroveň střechy, tepelnou izolací do vlhka a ochrannou vrstvou z vymývaného kačírku

 • Speciální akustické obložení izoluje hluk z ulice

 • Bezprostřední kontakt herců činohry s publikem, od kterého je dělí pouhých 1,5 m

 • Betonová vstupní „opona“ má rozměry 21,8 m x 13,8 m x 0,60 m

 • Betonová plastika je 3 m vysoká a 4,5 m dlouhá

 • Založení na pilotách o průměru 800 mm s proměnnou hloubkou

  Obestavěný prostor:

 • Objekt divadla: 84 000 m³
 • Objekt garáží: 16 000 m³

  Zastavěná plocha:
   
 • Objekt divadla: 4 350 m²
 • Objekt garáží: 1 558 m²