Plzeň, Nadzemní heliport HEMS, Fakultní nemocnice Plzeň

Informace:

Lokalita:

Plzeň

Investor:

Fakultní nemocnice Plzeň

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy

Typ stavby:

Občanské a administrativní projekty

Doba výstavby:

4/2015 – 12/2015

Popis:

Stávající areál nemocnice má strohou architekturu, kterou měl projekt nově vzniklého multifunkčního celku oživit. Dominantním prvkem se stala třípodlažní kruhová konstrukce parkovacího domu s 56 parkovacími místy pro zaměstnance nemocnice, na jehož střeše je umístěna zmiňovaná přistávací plocha pro vrtulníky. V komunikačních vertikálách se nacházejí  místnosti provozního a technického zázemí heliportu, únikové schodiště pro vstup a výstup z parkovacího domu a současně objekt zajišťuje i přímý přístup k přistávací ploše. Spojovací most výrazně urychlí cestu od přistání vrtulníku na oddělení urgentního příjmu a traumatologie.

Stavba zahrnovala také vybudování zázemí pro pracovníky letecké záchranné služby (LZS) a předávací místnosti ve stávajícím objektu nemocnice, kde dochází k předání pacientů z rukou LZS zdravotnickému personálu nemocnice.  Pacienti budou z vrtulníku transportováni krytým spojovacím koridorem přímo do budovy traumacentra bez nutnosti využití sanitních vozidel.

Galerie: