Plasy, Centrum stavitelského dědictví

Informace:

Lokalita: Plasy u Plzně
Investor: Národní technické muzeum
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy + GEMA ART
Typ stavby: Občanské a administrativní objekty
Doba výstavby: 2/2014 – 9/2015
Popis

Revitalizace a úprava území bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích byla zahájena v březnu 2014. Práce se skládaly ze stavebních a restaurátorských úprav – mj. drobné dispoziční úpravy v objektech, vybudování nezbytných hygienických zázemí, rozvody instalací a drobné parterové úpravy. Výrazným zásahem byla obnova krovů všech objektů v původním objemu.

Cílem projektu bylo maximálně respektovat hodnoty historické, dispoziční a prostorové skladby s vyloučením zásahů do památkové podstaty objektu. V maximální míře byly ponechány historické konstrukční elementy - preferována byla jejich konzervace, či dílčí oprava a uplatnění v nově navržených a repasovaných prvcích.

Odkazy:

2014
Historické budovy klášterního hospodářského dvora v Plasích získají nový kabát

2015
Slavnostní otevření Centra stavitelského dědictví Plasy

Soubory: Referenční list - Plasy, Centrum stavitelského dědictví

Galerie: