Ostrava, Výstavba vědeckovýzkumného centra LERCO                               

Lokalita:

Ostrava

Investor:

Ostravská univerzita

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Realizace:

divize Pozemní stavby Morava

Typ stavby:

Občanské stavby

Doba výstavby:

12/2023 – 02/2026

Popis:

Jedná se o novostavbu vědeckovýzkumného střediska v areálu Ostravské univerzity. Je zde navrženo  pilotové založení, konstrukční systém je železobetonový monolitický skelet s cihelnými vyzdívkami, stropní konstrukce je monolitická, schodišťová ramena jsou z Prefa prvků. Fasáda je tvořena kombinací hliníkových výplní, bondu, sklovlákno-betonu a Corten plechu. Střešní konstrukce je zde tvořena plochou střechou, která se skládá z kombinace zelené střechy a PVC krytiny. Vnitřní výplně jsou tvořeny kombinací hliníků a dřeva. Nášlapné vrstvy podlah jsou zde kombinací PVC a keramiky. Součástí dodávky jsou části Technického zařízení budov, elekro, Měření a regulace, Vzduchotechniky, dále se jedná o vybavení laboratorním nábytkem, interiérové vybavení, nezbytné přeložky, přípojky a dopravní infrastruktura.

Cílem projektu LERCO je propojit oblast základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a oblast komercializace vědeckých výstupů. Projekt směřuje k vybudování 9 ohnisek excelentního výzkumu mezinárodního formátu. Podpoří tak rozvoj inovačního vědecko-výzkumného potenciálu v netechnických oborech s dopadem na zdraví obyvatelstva.