Ostrava, Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly

Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly

Lokalita:

Slezská Ostrava

Investor:

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Realizace:

HOCHTIEF CZ a. s. divize Pozemní stavby Morava

Typ stavby:

Občanské a administrativní stavby

Doba výstavby:

13 měsíců

Popis:

Nový Hlavní objekt je navržen zhruba ve stopě objektu původního na zmenšené ploše o celkových rozměrech 122,2 x 18,6 m. Objekt je navržen podsklepený s ustupujícím 2.PP pod částí 1.PP, s ustupujícími dvěma nadzemními podlažími s krytým hledištěm v nutném rozsahu pro kapacitu do cca. 450 míst. V areálu vzniknou tři hrací plochy o rozměrech 105 x 68 m. Dvě plochy budou mít travnatý povrch a jedno povrch umělý pro celoroční provoz. Dále bude vybudována v celém areálu nová technická infrastruktura jako trafostanice, umělé osvětlení, ozvučení, odvodnění areálu. Aby mohly vzniknout dvě tréninkové plochy v jižní části areálu, bude zřízena převrtávána pilotová stěna o délce 196 m a necelých 90 m opěrných stěn.