Ostrava, Ostravská univerzita - úpravy objektu B

Ostravská Univerzita - Stavební úpravy objektu B

Lokalita:

Českobratrská 16, Moravská Ostrava

Investor:

Ostravská univerzita

Realizace:

HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava

Typ stavby:

rekonstrukce

Doba výstavby:

08/2016 – 11/2017

Popis:

Stavební úpravy budou probíhat ve stávajícím objektu Českobratrská 16 v podzemním i všech nadzemních podlažích. v rámci stavebních úprav bude upravena vnitřní dispozice, provedena obnova krovu a střešního pláště Tvarové řešení objektu bude zachováno, bude vyměněna střešní krytina. Stávající architektonické zdobné prvky budou zachovány, poškozené prvky budou doplněny v původním tvaru a profilaci, statický poškozené prvky neopravitelné budou provedeny jako kopie původních. Vyměněna budou okna, provedeny bourací práce určených konstrukcí, zesílení stávajících stropů a vyzděny nové svislé konstrukce. Dále budou provedeny nové rozvody zdravotechniky, vč. osazení nových zařizovacích předmětů, nové rozvody chlazení a větrání požadovaných místností a nové rozvody elektro. V 1.PP bude umístěny nová předávací stanice tepla a provedeny rozvody tepla vč. osazení nových otopných těles. Součástí stavebních úprav je zateplení střechy, provedení nových hydroizolací, tepelných izolací a provedení nových úprav povrchů podlah, stěn a stropů. V levém křídle  budovy (od ul. Bráfova) bude provedeno nové schodiště propojující snížené podlaží 1.PP se 4.NP a dále bude obnoveno železobetonové vyrovnávací schodiště v 1.PP a WC pro imobilní osoby, provedeno nové schodiště do strojovny VZT a venkovní schodiště ze zpevněné plochy dvoru na nákladovou rampu. Dvorní fasáda části objektu souběžného s ul. Českobratrská a Bráfova bude zateplena, osazeny budou nové klempířské a zámečnické prvky.