Kutná Hora, Rekonstrukce památek

I v roce 2006 probíhají v historickém městě Kutná Hora náročné rekonstrukce dvou památek, které tvoří dominantu města a jsou uvedeny v seznamech chráněných objektů UNESCO jako architektonické skvosty České republiky.

Informace:

Lokalita: Kutná Hora
Investor: Arciděkanský úřad
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Servis
Typ stavby: Rekonstrukce
Doba výstavby: 2004 - 2010
Popis Jedná se o Chrám svaté panny Barbory a Chrám Matky boží . Jenom oprava Svatobarborského chrámu je hodnocena jako investiční akce století a potrvá 6 let. Není proto náhodou, že výstavbou složité konstrukce lešení byla na základě výběrového řízení pověřena společnost HOCHTIEF VSB a.s. divize 9 o.z., kde středisko montáží lešení v Plané nad Lužnicí má několikaleté zkušenosti s náročnými pracemi tohoto typu jako například rekonstrukce Pražského hradu, opravy věží kostelů a podobně.