Kuks, Komplexní obnova Hospitalu Kuks

Realizace obnovy barokního komplexu a hospitální zahrady Kuks.

Informace:

Lokalita: Kuks
Investor: Národní památkový ústav
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy + GEMA ART + H-REKULTIVACE
Typ stavby: Občanské a administrativní objekty
Doba výstavby: 6/2013 – 2/2015
Popis

Zrenovovaný objekt hospitálu Kuks láká turisty novým nádvořím, zahradou, hospodou a zejména chodbou se vzácnými malbami s názvem Tanec smrti, která má svým duchovním přesahem doplňovat soubor soch Ctností a Neřestí.

Stavební práce byly zahájeny v červnu 2013 na krovech z 19. století a břidlicové krytině. Rekonstrukcí prošly i okna a dveře a byly obnoveny podlahy. Míru obnovy určoval stupeň jejich poškození. Původní, z pískovcových desek, které se zachovaly v plném rozsahu, byly pouze kamenicky opraveny, novější cementová dlažba z období první republiky, která byla na některých místech poškozena, byla doplněna novými kusy a přeskládána tak, aby nové kusy nepůsobily rušivě.

Významnou část zakázky tvořily restaurátorské práce, které probíhaly hned na několika místech hospitálu Kuks. Největší událostí byl objev a odkrytí 52 nástěnných maleb Tance smrti, vyplňujících v celé délce chodbu přízemí hlavního křídla. Restaurátorské práce se dotkly i tří obrazů v kapli sv. Kříže a malovaného stropu historické lékárny. Doplnila je i obnova nástěnných maleb ve dvou schodišťových halách.

V lednu 2014 byla zahájena obnova zahrady a vybudování nového zahradnického zázemí s trojlodním skleníkem a prostory pro zahradnickou techniku. Zahrady dostaly nové záhony pro pěstování bylinek. Křídla hospitalu byla omítnuta na jaře, kamenné fasády kostela pak byly vyzděny pískovcovými bloky. Výzdoba fasád od Matyáše Bernarda Brauna byla očištěna a zrestaurována, okna kostela dostala nově nylonové sítě, které ochrání vzácné vitráže, ale přitom nenaruší jejich krásu. Nádvoří hospitálu dostalo po letech chátrání a zarůstání náletovými dřevinami opět tvář relaxačního prostoru s replikami studní a dláždění.

Projekt získal ocenění Stavba roku 2016 a čestné uznání v soutěži stavba roku Královohradeckého kraje za rok 2016.