Kladno, Nákupní centrum Kročehlavy

Jihovýchodní okraj Kladna se stal místem pro výstavbu obchodního centra Shopping Mall Kladno. Moderní objekt v dohledné době rozšíří a doplní nabídku obchodů, restaurací a relaxačních center v mikroregionu Kladenska.

Informace:

Lokalita: Kladno
Investor: CPDP Shopping Mall Kladno
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Čechy o. z.
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 07/2007 - 07/2008
Hlavní ukazatele Celková plocha areálu OC: cca 60 285 m2
Z toho
objekty A,B, C: cca 21 478 m2
obestavěný prostor objektů A, B, C: cca 180 670 m3
prodejní plocha objektů A, B, C: cca 16 270 m2
Popis Komplex tří vzájemně propojených objektů A, B a C s jednopodlažní zástavbou je založen částečně na pilotách a částečně na základových patkách. Nosnou konstrukci objektů tvoří železobetonový tyčový skelet sestávající ze sloupů, přímopásových vazníků a vaznic. Obvodový plášť u všech objektů je kombinací zasklených ploch s kovoplastickou zateplenou sendvičovou konstrukcí. Součástí stavební dodávky společnosti HOCHTIEF CZ je vybavení objektů zařízeními ZTI, elektro, topení, chlazení apod., podmiňujícími provoz zařízení.

Funkčnost venkovních ploch i objektu OC zajistí v rámci areálu nové inženýrské sítě (veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod, přípojka tepla atd.).

Na ploše areálu OC přes 60 000 m2, v rozsahu cca 21 000 m2 budou prodejny jak s potravinářským, tak s průmyslovým spotřebním zbožím. Součástí komplexu je i administrativní a sociální zázemí zaměstnanců. Investor počítá s doplňkovou činností jako je výroba pekařských výrobků, příprava masných výrobků a provoz rychlého občerstvení.

Aby návštěvníci neměli potíže se zaparkováním, nabídne jim plánované parkoviště celkem 647 míst, dalších 50 míst bude vyčleněno pro zaměstnance.