Hradec Králové, Regionální centrum T-Mobile

Moderní administrativní budova je tvořena z poloviny kancelářskými místnostmi, ostatní prostory slouží jako technologické zázemí pro provozování služeb T-Mobile. Dominantu objektu tvoří anténní ocelová věž.

Informace:

Lokalita: Hradec Králové
Investor: T-Mobile a. s.
Realizace: HOCHTIEF VSB
Typ stavby: Administrativní centrum
Doba výstavby: 07/2001-04/2002
Popis Podzemní část stavby je chráněna vnější fóliovou dvouvrstvou hydroizolací proti průniku spodnícdh vod s aktivním kontrolním systémem. Stavba je založena na železobetonové vaně z vodostavebního betonu. Konstrukční systém je železobetonový skelet se ztužujícími stěnami, výtahovými šachtami a schodištěm. Fasáda je z poloviny provedena armovanou stěrkou, na zbývající části je skleněná samonosná fasáda systému Jansen. Vnitřní příčky jsou většinou sádrokartonové, stěny jsou opatřeny tenkovstvou stěrkou. Podlahy jsou zdvojené, dutinové nebo klasické, pokryté kobercovými čtverci, nebo dlažbou. Podhledy stropů tvoří minerální desky. V prostoru dvorany, schodišť a podest jsou pohledové betony. Střecha byla navržena jako horizontální s ustupujícími atikami. Hydroizolační funkci střechy plní PVC fólie chráněná vrstvou tříděného kačírku.