Hluboká nad Vltavou, Relaxační a regenerační centrum Hluboká nad Vltavou

Informace:

Lokalita: Hluboká nad Vltavou
Investor: Kardiocentrum Vysočina CZA, spol. s r. o.
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Čechy o. z.
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 11/2008 - 06/2010
Popis Navrhovaný komplex je rozdělený do čtyř vzájemně provázaných objektů, terasovitě sestupujících k jihu. Materiálově architekti navrhli využít kombinaci kamenného a omítaného zdiva na průčelích spolu se sedlovými střechami. Důvodem je respektování stávající struktury města a charakteru původní zástavby. Jediným kontrastním prvkem bude dvojice prosklených schodišťových věží dominujících při příjezdu po silnici z východní strany.

Tři vzájemně natočené bloky A, C a D, doplňuje nižší podnož bazénové a vstupní haly B. Terasa na budově B s rozsáhlým proskleným světlíkem všechny části stavby vzájemně propojuje.

Objekt A je čtyřpodlažní s podkrovím. V jednotlivých podlažích najdou návštěvníci fyzioterapeutické, medicínské a balneologické provozy. Administrativní část pro zaměstnance bude v podkroví.

Objekty C a D jsou třípodlažní s podkrovím, objekt B je nejnižší - dvoupodlažní. Terasy na budovách budou sloužit pro pobyt a relaxaci příchozích návštěvníků v prostoru se zelení i tryskající vyvěrající vodou padající do mělkých vodních ploch.

Vstupy budou pro příchozí ze severu od centra města a východu. Směrem jižním, s orientací k Podskalské louce, je navržena ubytovací a gastronomická část, s možností oddělení salónků či konferenčních prostor.

Provozní vjezd do areálu je ze západu po stávající obslužné komunikaci. Provozní vjezd počítá i s parkováním zaměstnanců a nevelkým zásobovacím dvorem. Motorizovaní hosté budou mít k dispozici kryté stání v přízemí (resp. suterénu) objektů C a D. Stání jsou přístupná bezbariérově, po terénu.

Relaxační a regenerační centrum v Hluboké nad Vltavou vyroste v těsné blízkosti budovy Sokola. Nedaleko je i zámecký park s dominantou zámku, směrem k jihu se otevírá panoramatický pohled do krajinářsky komponovaného parku Podskalská louka s golfových hřištěm.

počet klientů max. 150 hostů denně

počet ubytovaných 74 hostů

kapacita parkoviště celkem 78 stání (z toho 25 v objektu, 53 mimo objekt)