Helfštýn, Rekonstrukce hradu

Informace:

Lokalita:      

 Týn nad Bečvou

Investor:    

 Olomoucký kraj

Zhotovitel:

 Společnost „Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn HOCHTIEF CZ – ARCHATT PAMÁTKY“

Realizace:

 09/2017 – 04/2020

Typ stavby:

 rekonstrukce

Doba výstavby:

 750 dnů

Popis:

                                                    

 Rekonstrukce spočívá v záchraně hradního paláce a zpřístupnění veřejnosti. Základem jsou nutné práce spojené  se statickým zajištěním  hradebních zdí a zbytků kleneb pomocí mikropilot, helikální výztuže a stažení lany  a sanací stávajících konstrukcí. Do takto ošetřeného torza se vloží nové konstrukce, které mají svou funkci užitnou, ale i estetickou. Pomocí nich je snahou vytvořit ze současných dost obdobných prostor vytvořit prostory různé, polo-uzavřené, zastřešené v různých výškách, nebo naopak otevřené. Na nové konstrukce bude použita základní trojice materiálů – plech z patinující oceli, leštěný beton, sklo.

Jako zásadní a jasný požadavek zadání památkového ústavu bylo řešení zastřešení nově vložených expozic zaatikovým způsobem, které nebude přesahovat stávající výšku a objem hradu. Zastřešení prostor realizované  mezi stávající konstrukce stěn vkládá tenkou subtilní průsvitnou membránu skla. Sklo z funkčních i estetických důvodů je zvoleno jako pískované. Jednak ulehčí jeho údržbu, jednak rozptýlí světlo a poskytne tak vynikající světelné podmínky pro vloženou expozici a nasvětlení samotné architektury paláce. Skleněnou střechou je navrženo zastřešit celkem 5 výstavních prostor a střešní konstrukci budou mít  i dvě schodiště.

Odkazy: 2018

Na Helfštýně se pracuje i během turistické sezony

Galerie: