Frýdek-Místek, Přestavba a přístavba okresního soudu

Budova Okresního soudu ve Frýdku-Místku byla postavena v devadesátých letech minulého století. Její prostory ale již neodpovídají potřebám náročného provozu. Dochází tak k rekonstrukci stávající budovy a přístavbě nových prostor.

Informace:

Lokalita: Frýdek-Místek
Investor: Česká republika - Okresní soud ve Frýdku-Místku
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Morava
Doba výstavby: 05/2006 - 06/2007
Popis Cílem stavby je úprava stávající soudní budovy a přístavba samostatného křídla s prostorami, které soudu výrazně chybějí. Jde o spisovny, jednací síně a kanceláře soudců. Soudu také citelně chybí samostatná dražební síň se skladovým zázemím pro pořádání aukcí a dražeb.

Vzhledem k bezpečnostním požadavkům je zvažováno, že kanceláře soudců budou umístěny samostatně – bez přístupu veřejnosti. Soudcům bude umožněn samostatný přístup alespoň do části jednacích síní.

Vzhledem k rozrůstající se potřebě informačních technologií je ve stávajícím objektu nutno umístit řádné prostory pro server a jeho příslušenství, chybějící vyšší podatelnu a vyřešit úpravu nástupního schodiště, kde v zimních měsících namrzají schody a dlažba.

Urbanistické řešení vychází ze zpracované studie z roku 2000. Pro přístavbu je využita plocha při západním okraji pozemku. Propojení se stávajícím objektem je navrženo spojovacími krčky. Výstavbou nového křídla bude vytvořen obslužný a manipulační dvůr, kde bude prostor pro parkování osobních automobilů. Architektonicky má přístavba jednoduchý tvar hranolu, objekt přístavby je navržen jako třípodlažní monoblok.

V maximální míře bude respektována stávající vzrostlá zeleň, která je již tradiční součástí vzhledu areálu budovy okresního soudu. Během výstavby se počítá také s úpravou stávajícího parkoviště na severní straně pozemku a zřízení parkovacích míst pro veřejnost na ploše před budovou. Parkoviště pro zaměstnance bude doplněno o přístřešky na kola.