Frýdek Místek, Pavilon Chirurgických oborů

Informace:

Lokalita: Frýdek-Místek
Investor: Moravskoslezský kraj
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Morava + TRANSKONKTAKT- MEDICAL s.r.o.
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty
Doba výstavby: 04/2013 - 06/2015
Popis

Cílem výstavby nového pavilonu bylo zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytované zdravotní péče prostřednictvím moderních a technicky vyspělých zdravotnických metod. Vzhledem k havarijnímu stavu byl původní objekt z třicátých let dvacátého století zbourán a na jeho místě vyrostla nová moderně vybavená budova.

Objekt je rozdělen do dvou křídel v pravoúhlém rastru o půdorysných rozměrech cca 30 x 18,6 m, propojených obloukovou střední částí a má 1 nadzemní a 5 podzemních podlaží. Na střeše chirurgického pavilonu je umístěn heliport. Nosná konstrukce heliportu je napojena na nosnou konstrukci skeletu v úrovni sedmého nadzemního podlaží. Součástí stavby byly přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy a sadové úpravy. Pavilon je vybaven zdravotnickou technologií, nábytkem a mobiliářem.