FN Brno - Přístavba onkologického centra PDM

Informace:

Lokalita:

Brno

Investor:

Fakultní nemocnice Brno

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Morava

Typ stavby:

Občanské a administrativní projekty

Doba výstavby:

01/2016 - 06/2016

Popis:

Nová přístavba a s ní související stavební úpravy budovy C jsou situovány v obvodu uzavřeného areálu FN Brno – pracoviště dětské medicíny na ulici Černopolní v Brně. Areál nemocnice leží uvnitř urbanizovaného území města Brna, v jeho souvisle zastavěné části.

V rámci realizace stavby byla vybudována přístavba onkologického centra s magnetickou rezonancí a stavební úpravy v místě napojení přístavby k budově C v areálu FN Brno – pracoviště dětské medicíny na ulici Černopolní v Brně. Budova přístavby je přízemní napojená na terénu spojovacím krčkem na 1PP budovy C, budova je částečně podsklepena a napojena na chodbu v 2.PP stávající budovy C.

V budově přístavby se nachází kompletní provoz magnetické rezonance pracoviště onkologického centra dětské nemocnice. Pracoviště je přístupné z hlavní chodby budovy C v 1PP, odkud je vstup do čekárny pacientů. Přístup z čekárny je přes dva svlékací boxy nebo lůžkem přímo do přípravny. Na přípravnu navazuje vlastní vyšetřovna magnetické rezonance s ovladovnou a technickou místností MR, dále DMZ, evidence a sociální zázemí personálu. Na ovladovnu navazuje místnost vyhodnocení. V podsklepené části ve 2PP je umístěna strojovna vzduchotechniky a chlazení. Zastavěná plocha objektu činí 230 m2, obestavěný prostor 1.422 m3.

Součástí stavby mimo standardní části, byly též rozvody medicinálních plynů a dodávka zdravotnické technologie s výjimkou vlastní dodávky přístroje pro magnetickou rezonanci od výrobce společnosti SIEMENS.

Zajímavostí stavby je vytvoření tzv. Faradayovy klece ve vlastní vyšetřovně, která je pro fungování magnetické rezonance zcela nezbytná.