Čechy pod Kosířem, Rekonstrukce střech

Lokalita:      

 Čechy pod Kosířem

Investor:    

 Olomoucký kraj

Zhotovitel:

 Společnost Zámek Čechy pod Kosířem – střecha – H + A

Realizace:

 09/2017 – 10/2019

Typ stavby:

 rekonstrukce

Doba výstavby:

 750 dnů

Popis:

                                                    

Stavba je nemovitou kulturní památkou. Původní, dlouhodobě neměnná reprezentativně-obytná funkce zámku byla za poměrů minulého století transformována na veřejné vybavení, školu a internát. Během období tohoto užívání došlo fatálním ztrátám mnoha cenných konstrukcí a jedinečného vybavení. Nyní je funkce zámku opět navrácena a prostory expozic v jižním a západním křídle zámku jsou otevřeny veřejnosti. Ostatní prostory nejsou stále opraveny a tedy ani využívány. Předmětem stavby je rekonstrukce všech střech objektu zámku. Jedná se o kompletní odstranění stávající azbestocementové krytiny provedení nové skladby střech s krytinou z krytinové přírodní břidlice. Velmi významnou části projektu je také  sanace krovu, a to prvkovou výměnou narušených části krovu s prioritou návrhu celodřevěných spojů. Součásti projektu je rovněž nástavba podlaží nad stávající kotelnou, kde bude v budoucích etapách kotelna přemístěna a dále restaurátorská obnova  hodnotných  pasířských prvků (zinkový  rodový  znak  nad  průčelím) a restaurátorská obnova  hodnotných kamenických prvků (portály, balustráda  se  čtveřicí  figur,  piedestal, komínové desky, aj.)