Vyšší Brod, Přeložka silnice II/163 Vyšší Brod - Lipno

V úseku Vyšší Brod - Lipno je velmi složitá dopravní situace – vedou tudy dva protisměrné oblouky, které mají výrazně nedostatečný poloměr. V posledních letech se proto na tomto úseku stalo několik dopravních nehod s tragickými následky.

Informace:

Lokalita: Vyšší Brod
Investor: Jihočeský kraj
Realizace: HOCHTIEF VSB divize Dopravní stavby
Doba výstavby: 06/2006 - 11/2006
Hlavní ukazatele skrývka ornice: 3 452 m3
odkopávky pro silnice v hornině tř. 2 až 5: 13 400 m3
odkopávky pro silnice v hornině tř. 6 a 7: 5 714 m3
(odkopávky pro silnice v hor. 6 a 7 budou prováděny odstřelem)
hloubení zapažených jam a rýh v hornině tř. 3 – 4: 1 040 m3
hutněné násypy: 11 915 m3
asfaltobetonový kryt: 4 594 m2
zřízení propustků s betonovými čely DN 600 až DN 1200: 90 bm
rekultivace stávající silnice: 3 847 m2
ocelová svodidla: 433 bm
objízdné trasy (silniční panely): 1 238 m2
přeložka sdělovacího kabelu: 220 bm
Popis Silnice má také nedostatečné šířkové parametry; šířka vozovky je 5-6 m a ve směrových obloucích není vůbec rozšířena. Krajnice podél vozovky prakticky neexistují.

Nová přeložka bude dlouhá 0,619 km a plně nahradí stávající silnici. Její výstavbou se silnice zkrátí o 71 m.

Doprava v uvedeném místě bude mít na přechodnou dobu nepříjemné dopady – v první fázi výstavby bude zřízena objížďka po silničních panelech, v další fázi bude doprava na objížďce řízena světelně signalizačním zařízením a dočasným dopravním značením.

Silnice tvoří hranici přírodního parku Vyšebrodsko.