Velké Meziříčí, Nový most

V trase obchvatu Velkého Meziříčí byl vybudován nový most v kraji Vysočina.

Informace:

Lokalita: Velké Meziříčí
Investor: Kraj Vysočina
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 9
Typ stavby: Nový most
Doba výstavby: 10/2004 - 06/2005
Hlavní ukazatele Délka mostu je 35,21 m.
Šířka mostu je 11,1 m
Výška mostu je 8,7 m nad terénem.
Popis Jedná se o železobetonový jednopolový most přes železniční zářez jednokolejné trati ČD Studenec – Křižanov. V obou předpolích mostu je vozovka vedena v silničních zářezech, které jsou ve skalnaté hornině durbachit a sienit hlubokých 4,0 – 6,0 m.

Na základě geologického průzkumu byla zjištěná blokovitě kulovitá odlučnost skalní horniny, proto bylo nutné provézt sanace a zpevnění této horniny. Sanace proběhla v únoru 2005 za velmi obtížných povětrnostních podmínek a ve výluce ČD. Po geologickém průzkumu byly při kotvení části skalního masívu použity technologie mikropilotáže.

Přípravné práce pro montáž mostních nosníků skončily první týden v dubnu 2005. Osazení čtrnácti nosníků bylo provedeno z drážního tělesa za použití těžké jeřábové techniky a výluky ČD v termínu 18.-20. dubna 2005. Tato operace byla náročná na přesnou koordinaci jednotlivých úkonů při osazování mostních trámů na elastomerová ložiska, která jsou nalepena na základu ložiska prahu obou podpěr.

Posledním milníkem tohoto projektu bylo zhotovení vlastní mostní desky s římsami, provedení mostní uzávěry, pečetící vrstvy, izolace mostovky a terénní úpravy.