Týn nad Vltavou, Rekonstrukce ocelového mostu

Rekonstrukce památkově chráněného mostu včetně inženýrských sítí, jež bylo nutné zdemontovat, nově položit a propojit ve velmi krátkém termínu.

Informace:

Lokalita: Týn nad Vltavou
Investor: Městský úřad Týn nad Vltavou
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: rekonstrukce mostu
Doba výstavby: 05/1996 - 10/1996
Hlavní ukazatele Délka mostu: 50 m
Popis U ocelového mostu z minulého století byla nejprve provedena oprava nosné ocelové konstrukce, která před provedením krycího nátěru byla otryskána. Stěžejním problémem bylo v krátkém termínu 14 dnů odpojit veškeré stávající inženýrské sítě, tj. kanalizaci, vodovod, horkovod, silnoproudé i telekomunikační vedení, položit tyto nové inženýrské sítě a současně je propojit na obou předmostích v délce 12 a10 metrů včetně výměn obou dilatací. Nakonec byla provedena nová mostovka s adekvátním řešením k tomuto mostu.