HOCHTIEF

Tvrdošín, Rychlostní silnice R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

Lokalita:

Tvrdošín, Slovensko

Investor:

Národná dialničná spoločnosť

Zhotovitel:

Sdružení (HOCHTIEF SK s.r.o., Alpine, Hydroekol)

Realizace:

HOCHTIEF SK s.r.o.

Typ stavby:

Dopravní a liniové stavby

Doba výstavby:

02/2021 – 04/2023

Popis:

Úsek dlouhý 4,4 kilometru se napojuje na stávající obchvat Trstené a vede po levém břehu řeky Oravy. Končí před obcí Nižná připojením na současnou cestu I / 59 prostřednictvím přivaděče Nižná a okružní křižovatky Nižná - sever. Zde se napojí na připravovanou stavbu rychlostní silnice R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou.

Úsek bude postaven v polovičním profilu s úpravou šířkových poměrů na začátku a konci úseku. V km 3,900 - 4,160 povede v plném profilu. Za mostem v km 4,160 bude vybudována jen pravá strana rychlostní silnice, ukončena v km 4,400 mimoúrovňovou křižovatkou s přivaděčem. Celá stavba zahrnuje 10 mostů na R3 a 3 mosty mimo R3, dočasný most přes řeku Oravu a protihlukovou stěnu dlouhou 2 150 metrů. Výstavba úseku potrvá přibližně dva a půl roku.