Tranzitní plynovod DN 1000

Tranzitní plynovod byl realizován v lokalitách Malešovice - Březejc, Březejc - Černá , Počedělice - Bylany , Hospozín - Počedělice a Nové Ouholice - Hospozín.

Informace:

Lokalita: Malešovice, Březejc, Počedělice, Hospozín
Investor: ČPP s. p., TRANSGAZ, o. z., Praha
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Plynovodní potrubí
Doba výstavby: 05/1995 - 10/1997
Hlavní ukazatele Celková délka realizované trasy: 130 055 bm
Popis Vlastní plynovod je svařen z ocelových trub s vnější tovární polyetylenovou izolací. Vnitřní povrch trubek je opatřen epoxidovým nátěrem snižujícím hydraulický odpor média. Vnější průměr potrubí je 1 020 mm. Změny směru jsou řešeny ohyby o poloměru r = 50 D/40 D, pouze v několika stísněných místech u přechodů překážek bylo použito továrních oblouků o poloměru r = 10 D. V místě křížení se silnicemi a železnicemi je plynovod uložen do chrániček provedených jako protlaky. Přechody místních komunikací jsou řešeny překopy bez chrániček. Součástí plynovodu jsou také přechody vodotečí a dalších přírodních i umělých překážek.