Praha, Tramvajová trať Hlubočepy-Barrandov

Projekt tramvajové tratě Hlubočepy Barrandov představuje jeden z nejvýznamnějších dopravně urbanistických počinů v jihozápadní oblasti Prahy. Nabízí obyvatelům Barrandova a ostatním uživatelům výhodné dopravní spojení a výrazně zvyšuje rychlost, bezpečnost i kulturu cestování. Tento typ dopravy v podobě tramvajové tratě je i významným ekologickým přínosem.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Subterra, a. s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Tramvajové zastávky
Doba výstavby: 07/2002 - 10/2003
Hlavní ukazatele výkopy zemních prací - 15 289 m3
betony - 3 008 m3
ocelová konstrukce - 294 125 kg
Popis Tato stavba v sobě zahrnuje provedení šesti tramvajových zastávek (Hlubočepy, K Barrandovu, Chaplinova, Poliklinika Barrandov, Sídliště Barrandov), kolejového svršku včetně přemostění Růžičkové rokle viaduktem podél dálniční spojky D1 – D5. Vlastní realizaci předcházela řada jednání a návrhů o řešení dopravní situace včetně návrhu na provedení trolejbusové dopravy, která ale neřešila častou neprůjezdnost komunikace, zejména v části strmého stoupání od Barrandovského mostu, a v zimním období častých dopravních nehod vlivem námraz. Každá z těchto zastávek je zajímavým urbanistickým dílem s nadčasovým řešením spočívajícím v netradičně řešené ocelové konstrukci s použitím nových technologií a materiálů, které sebou přinášely řadu problémů, jak z hlediska projekce, tak i z hlediska vlastního provedení. K odlišnosti zastávek přispělo i barevné řešení, kdy každá zastávka je laděna do jiné barvy.V úvahu byly vzaty také nároky na občanskou vybavenost, zajištění bezpečnosti, odolnosti proti vandalismu, osvětlení , audiovizuální spojení s dispečinkem MHD nebo policií, včetně zajištění bezbariérového přístupu. Vlastnímu provádění prací předchází přeložení mnoha podzemních sítí a podzemních objektů, které bránily založení stavby do terénu dle projektové dokumentace. Nosnost základové spáry musela být doplněna o hlubinné piloty, vzhledem k tomu, že daná lokalita neodpovídala statickým požadavkům na tento druh stavby.