Praha, Rekonstrukce metra, stanice Staroměstská (A), Anděl (B)

Rekonstrukce pražského metra po povodních v roce 2002 zahrnovala kompletní stavební práce na stanicích Staroměstská (A) a Anděl (B).

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Dopravní podnik a.s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: rekonstrukce stanice Staroměstská (A), Anděl (B)
Doba výstavby: zprovoznění 03/2003
Popis Rozsahem podstatně větší práce provádíme na stanici Anděl, kde jsme i na rozdíl od Staroměstské museli práce zahájit nejprve odčerpáním vody. Stanice sice byla pro cestující zprovozněna s jedním východem ve směru Anděl již k 16.prosinci 2002 (ke stejnému datu byla pro průjezdy vlaků otevřena Staroměstská), nicméně pro plné zprovoznění byl stanoven termín 30.březen 2003. Zbytek prací pak bude proveden již za běžného plného provozu stanice. V současnosti probíhají intenzívní práce především v eskalátorovém tunelu ve směru Na Knížecí, kde se instalují elektrické rozvody a zařízení, provádí se nové obložení stanice atd. Instalovány budou i nové protipožární dveře, uzávěry, hydranty či sanitární zařízení. Staroměstská byla plně zprovozněna k 16.lednu 2003.

O náročnosti obou projektů vypovídá již prostý výčet prací, které bylo třeba před zprovozněním stanic provést - mytí tlakovou vodou, trojnásobná dezinfekce, demontáž a odstranění zničeného zařízení a montáž nového (vše výrazně ztíženo tím, že doprava byla možná jen po kolejích z dep nebo tunely eskalátorů). Práce se týkaly doslova všeho - od ocelových konstrukcí, pilířů či kolejiště přes obklady stěn, tepelné a protipožární izolace až po osvětlení stanice.

Poděkování zaslouží všichni, kdo dokázali ve vysokém tempu pracovat v náročném nepřetržitém dvousměnném provozu - při největším nasazení na Andělu pracovalo ve směně i 60-80 pracovníků, na Staroměstské až 40. Výsledky jejich práce jistě zvýší pomohou HOCHTIEFu VSB v tom, aby se mohl účastnit i na budoucích projektech spojených s pražským metrem.