Praha, Rekonfigurace odbavovacích stání v sektoru A2                              

Lokalita:

Praha

Investor:

Letiště Praha a.s.

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Realizace:

divize Pozemní stavby Čechy

Typ stavby:

Dopravní a liniové stavby

Doba výstavby:

01/2024 – 01/2025

Popis:

Předmětem realizace je rekonfigurace stání letadel na odbavovací ploše terminálu 1 podél západní fasády Prstu A. Dojde ke zrušení pevné části mostu A1 a posunutí mostu A2 směrem k terminálu 1. Součásti rekonfigurace je taky výměna teleskopických nástupních mostů na stání 5, 7, 12 a 15, včetně souvisejících stavebních úprav vnitřních prostor Prstu A. To se týká zejména prostor čekárny u gate A2 a okolních vnitřních prostor souvisejících s rekonfigurací odbavovacího prostoru.

V rámci venkovní odbavovací plochy budou vyměněny stávající osvětlovací stožáry z důvodu dovršení jejich životnosti, realizovaná nová světelná zabezpečovací signalizace pro navádění letadel (SZZ), vizuální naváděcí systém pro letadla VDGS, přeložka a přípojka splaškové a dešťové kanalizace a bude realizováno nové venkovní kabelové vedení silnoproudu a slaboproudu.

Práce jsou rozděleny do tří etap.

  • První etapa zahrnuje úpravu stání 4-6,
  • Druhá etapa zahrnuje stání 5-7, demolici stávajících předmostí A1 a A2, výstavbu nového předmostí A2 a rekonstrukci gatu A2.
  • Třetí etapa zahrnuje výměnu teleskopických nástupních mostů na stáních 12 a 15 – prstu B