Praha, Prodloužení podchodů na Hl. n.

Lokalita:

Praha

Investor:

SŽ o.s.

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Realizace:

divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Občanské a administrativní

Doba výstavby:

05/2020 – 08/2021

Popis:

Práce realizované ve sdružení budou zahrnovat potřebné přeložky kolejí, stávajícího kabelového kolektoru, vodovodu a úpravy kanalizace. V prodlouženém podchodu se současně zřídí informační a orientační systém. Součástí stavby jsou také související úpravy trakčního vedení a doplnění komunikace a pěších ploch u výstupu z podchodu. Výstup z podchodu bude kompletně bezbariérový, což bude zajištěno dvojicí eskalátorů a výtahem. Kromě toho dále vznikne navazující chodník vedoucí do Seifertovy ulice přes nově vybudované administrativní centrum, kde bude možné odbočit přímo k náměstí Winstona Churchilla nebo k Vysoké škole ekonomické (VŠE), případně pokračovat dále směrem na Žižkov. Celý projekt bude řešen tak, aby bylo v budoucnu možné nádraží prodloužit ještě o další nástupiště. Podchod bude klasicky hloubený a délka samotného prodloužení je cca 40 m plus východ o délce cca 20 m, celkem tedy přibližně 60 m. Součástí podchodu je i zhotovení opěrné zdi o délce 120m.

Na toto propojení se čekalo už několik let, ne-li desetiletí. Radnice v současnosti navíc usiluje o to, aby se stávající tramvajová zastávka Husinecká přesunula blíže náměstí Winstona Churchilla. Díky tomu bude možné od přístupové cesty vedoucí z podchodu plynule přesednout na tramvaj a pokračovat dále na Žižkov či do Malešic. Kromě časové úspory má vybudování podchodu také bezpečnostní důvody. Dosud totiž i přes zákaz vstupu řada lidí pravidelně přebíhá přes koleje. Denně takto hazarduje i několik stovek lidí, kteří si tímto způsobem zkracují cestu od stanice metra Hlavní nádraží. Mezi ně často patří studenti VŠE, která sídlí hned naproti nádraží na žižkovské straně.