Praha, Parking D - letiště Praha

Letiště Praha Ruzyně se rozroste o další objekt. Za neuvěřitelných deset měsíců zde vyroste nový sedmipodlažní Parking D.

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Letiště Praha, s.p.
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 11/2005 - 12/2006
Hlavní ukazatele počet podlaží - 7
počet parkovacích míst – 853, z toho pro tělesně postižené - 36
zastavěná plocha – 2 940 m2
obestavěný prostor – 60 000 m3
Popis Budova je navržena na obdelníkové parcele a výškově koresponduje s okolní zástavbou. U obou budov jsou umístěna ztužující schodišťová jádra s výtahovými šachtami. Fasády maji horizontální členění s tvarovým a materiálovým přiznáním průběhu jednotlivých podlaží. Fasády budou řešeny jako výrazově průvzdušné a neprůhledné. Objekt je částečně zapuštěn do terénu a sestává celkem ze sedmi nadzemných podlaží. Fasády budovy tvořeny závěsným ocelovým, roštovým pláštěm se šikmými makralonovými tabulemi umožňujícími maximální provzdušnění. Účelově je budova vyhrazena pro parkováni vozidel zaměstnanců letiště.

Budova Parkingu D bude napojena na stavajici inženýrské sítě, nově realizovanými přípojkami dešťové kanalizace a připojkami elektro - silnoproud a slaboproud. V budově se uvažuje s realizací rozvodů elektro - silno- i slaboproud, s rozvody dešťové kanalizace a s provedením požárních suchovodů. Dále je uvažováno s instalací výtahů.