Praha, Obchodní centrum Gemini - příprava území

Připravujeme území pro výstavbu Obchodně kulturního centra Gemini v Praze 4

Informace:

Lokalita: Praha
Investor: Immorent ČR, Strabag
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby
Doba výstavby: 07/2005 - 11/2007
Hlavní ukazatele výkop stavební jámy o objemu cca 85 000 m3
Popis Předmětem investiční akce jsou demoliční práce v areálu bývalého autobusového nádraží, které se nacházelo mezi ulicemi Pikrtova, Hvězdova a Na Pankráci.

Součástí přípravy území je likvidaci kontaminované zeminy a výkop stavební jámy o objemu cca 85 000 m3. Délka práce může být ovlivněna přeložkou kanalizace a vodovodu.