Netřebice, Náhrada zdroje Pořešín zásobním řadem

Nový výtlačný zásobní řad z ocelových trub FUCHS o průměru 323,9x5,00/8,00 s vnější zesílenou PE izolací a vnitřní cementací s atestem na pitnou vodu v celkové délce 11 731 m.

Informace:

Lokalita: Netřebice
Investor: Jihočeský vodárenský svaz
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Doba výstavby: 10/2004 - 06/2005
Hlavní ukazatele ocelové potrubí DN 300 s vnější zesílenou PE izolací a vnitřní cementací - 11 731 m
Popis Součástí objektu bylo provedení armaturních šachet Krasejovka a Vesce. Ve stávající čerpací stanici Bukovec byla osazena 2 vertikální čerpadla KSB Multitec. Ve vodojemu Netřebice byla provedena

kompletní výměna potrubí, armatur a byly osazeny nové indukční průtokoměry Siemens.

V úpravně vody Pořešín byl propoj z vodojemu Netřebice upraven na DN 200. V rámci realizace lektročásti byla v čerpací stanici Bukovec provedena výměna transformátorů, výměna pojistek, dále

provedena úprava rozvaděče RM2, doplnění rozvaděče VAE Controls pro ovládání a přenos nových dat na dispečink. Ve vodojemu Netřebice je provedeno napájení nových indukčních průtokoměrů

a přepojení nové signalizace průtoků na dispečink. V úpravně vody Pořešín je připojena nová klapka DN 200 se servopohonem a indukční průtokoměr. Odvzdušnění řadu bylo řešeno 21-ti vzdušníky

a odkalení 16-ti kalníky.