Míreč, Rekonstrukce mostu

Stavbě nového mostu musí předcházet demolice stávajícího mostu z roku 1968, který byl destruován během ničivých povodní v roce 2002. Jedná se o konstrukci z nosníků KA 61 o délce 13,61 m výšce 0,85 m.

Informace:

Lokalita: Míreč
Investor: Jihočeský kraj
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 9
Typ stavby: Nová mostní kontrukce
Doba výstavby: 07/2003 - 12/2003
Hlavní ukazatele Zahájení stavby je plánováno na 07/ 2003 a její ukončení 04/ 2004.
Celková doba výstavby je plánována na 10 měsíců.
Popis U nového mostu se bude jednat o trámovovou konstrukci z předpjatého betonu o jednom poli rozpětí 25,0 m na masivních železobetonových opěrách. Šířka nosné konstrukce je 7,60 m, vyložení konzol je 1,55 m. Výškově je nosná konstrukce v zakružovacím oblouku R=1600 m, vrchol oblouku je ve středu nosné konstrukce. Na opěrách jsou navrženy hrncová ložiska. / 2+2 ks/