Lužec nad Vltavou, Lávka pro pěší a cyklisty

Lokalita:

Lužec nad Vltavou

Investor:

Obec Lužec nad Vltavou

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Realizace:

divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní a liniové stavby

Doba výstavby:

06/2019 – 09/2020

Popis:

Lávka přes Vltavu vyroste v průběhu 18 měsíců v obci Lužec nad Vltavou, která leží na ostrově mezi hlavním divokým tokem Vltavy a plavebním kanálem nedaleko Mělníka.

138 m dlouhá a 3,2 m široká lávka přes řeku má v budoucnosti sloužit pěším a cyklistům, ale projíždět přes ni budou moci také vozy integrovaného záchranného systému. Cesta z jednoho břehu na druhý se jim díky tomu zkrátí o téměř 17 km,

O tom, že je lávka unese, není pochyb - je pro to navržena a navíc bude sestavena z betonových prefabrikátů vyrobených z moderního materiálu UHPC (ultra vysokohodnotný beton). Jiné vozy se na ni ale nedostanou. Vjezdu jim budou bránit na dálku ovládané výsuvné sloupky.