Lanžhot, Předávací stanice tranzitního plynovodu Morava - Lanžhot

Předávací stanice tranzitního plynovodu je průmyslový komplex nadzemních a podzemních objektů a technologických celků k zajištění obchodního měření zemního plynu předávaného mezi ČR a SR.

Informace:

Lokalita: Lanžhot, okres Břeclav
Investor: Tranzitní plynovod s.p., Praha
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Komplex technologických projektů
Doba výstavby: 07/1993 - 10/1994
Hlavní ukazatele Obestavěný prostor - admin. budova: 7 838 m3
Rozloha areálu: 63 000 m2
Nadzem. a podz. potrubí D 700 a 1000: 2 554 m3
Popis Stavebně a architektonicky nejzajímavější objekt je Provozní budova Lanžhot. Nosná konstrukce je tvořena prefabrikovaným skeletem LOB o rozponu 2 x 4,8 + 3 o dvou podlažích světlé výšky 3,2 a 3,0 m a částečně podkrovím ve třetím podlaží. Opláštění objektu je řešeno z jihovýchodní strany celoprosklenou fasádou STRUKTURAL GLAZING. Na severozápadní straně pláště bude provedena fasáda MIRAGE Slavonia. Ostatní stěny obvodového pláště jsou provedeny z keramického obkladu s nosnou hliníkovou konstrukcí a vnější tepelnou izolací.

Vnitřní zdivo provedeno z porobetonových tvárnic tl. 0,3 m ztužené obvodovými věnci v úrovni parapetů a stropní konstrukce. Střešní konstrukce je z ocelových profilů I 180, na kterých jsou uloženy napříč dřevěné nosníky a na nich bednění z prken. Střešní krytina je provedena z měděného plechu. Vnitřní příčky jsou provedeny jako sádrokartonové v systému KNAUF. Okna jsou hliníková, vzduchotechnika je zajišťována zařízením japonské firmy DAIKIN.