Knínice, Dálnice D8 - stavba 0807/II, hraniční most - zemní práce

V obci Krásný les vyrosl nový most, který je dlouhý 432 metrů a prochází z českého na německé území.

Informace:

Lokalita: Knínice, obec Krásný les
Investor: Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby
Typ stavby: Nový most
Doba výstavby: 03/2005 - 10/2006
Hlavní ukazatele 10 000 m3 skrývky ornice
70 000 m3 výkopů
4 500 m2 panelových ploch a komunikací
2 000 m2 asfaltových ploch a komunikací
20 000 m3 násypů
Popis Jedná se o veškeré zemní práce v rámci přípravy území stavby jak na české, tak německé straně mostu, provizorní panelové a asfaltové komunikace a plochy, oplocení komunikací na německém území, výkopy pro opěry a pilíře mostu, provizorní odvodnění a následné zásypy a likvidace komunikací a ploch.

V průběhu stavby došlo z důvodu tvrdosti k přetřídění horniny na třídu těžitelnosti TŘ III a bylo nutné rozrušovat horninu pomocí dozeru CAT 10 a následně pomocí odstřelu.Do současné doby se takto odtěžilo cca 30 000 m3 a celkově 50 000 m3 horniny.