Frýdek Místek - Rychaltice R48

Informace:

Lokalita: Frýdek Místek
Investor: Metrostav a.s.
Realizace: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 11/2010 - 03/2014
Popis

Záměrem stavby bylo zrychlení trasy komunikací vedoucí přes Severní Moravu směrem na slovenské hranice. Součástí dodávky divize Dopravní stavby byly podzemní stěny tunelu, vystrojení tunelu elektrozařízením, protihlukové stěny z plastových pohltivých panelů, přeložky místních komunikací, oplocení, ozelenění stavby a přeložky inženýrských sítí. Součástí realizace byla komunikace pro propojení stávající R48 a nové trasy R48 včetně svislého a vodorovného dopravního značení.