Český Krumlov, Rekonstrukce Tovární ulice

V Tovární ulici roste nová silnice.

Informace:

Lokalita: Český Krumlov
Investor: Město Český Krumlov
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 9
Doba výstavby: 05/2005 - 05/2006
Hlavní ukazatele Délka opravované komunikace je 1 261 m.
Rekonstrukce je rozdělena do 4 etap.
Popis Rekonstrukce Tovární ulice se provádí v průmyslové zóně v Českém Krumlově. Zmíněná ulice se nachází mezi kruhovou křižovatkou silnice 1/34 a silnicí Přísečná - Srnín.

Projekt rekonstrukce vozovky zahrnuje opravu povrchu komunikace současně s výměnou stávající kanalizace, vybudování nové dešťové kanalizace a vodovodu, přeložky inženýrských sítí a především rozšíření stávající vozovky. Pro tento účel je také nutné zajistit nové chráničky na kabely, protože stávající chráničky končí na hranici staré ulice.

Termín začátku prací 1. etapy je datován červen 2005. V průběhu 1. etapy je na „programu“ demolice stávající komunikace s následnou vybudováním kanalizace a vodovodu, potažení části povrchu vozovky (celkem 343,6 m).

Plánováno je, že výměna všech sítě bude provedena před přerušením prací v zimním období. Přerušení stavebních prací se předpokládá v období od prosince 2005 až únor 2006. Ve 4. etapě projekt zahrnuje i úpravy venkovní zeleně.