Blatná, Nový most

Jedná se o rekonstrukci mostu, který byl stržen při povodních v roce 2002.

Informace:

Lokalita: Blatná
Investor: Jihočeský kraj
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 9
Typ stavby: Nový most
Doba výstavby: 08/2003 - 12/2003
Hlavní ukazatele Celková délka nosné konstrukce 41,50 m
Světlá délka přemostění 39,00 m
Šířka nástavby 12,5 m
Šířka silnice 8,00 m
Popis Nový most je navržen jako monolitická, dodatečně předpjatá, spojitá deska o třech polích o rozpětí 11+18+11 m. Stojky podpěr jsou vetknuty do rozšířených základových pasů, které budou budované v ochranných štětových jímkách. Obě opěry jsou založeny na vrtaných pilotách. Mostní svršek bude proveden v klasické úpravě. Po obou stranách mostu jsou navrženy veřejné chodníky a ŽB celomonolitické římsy opatřené zábradlím. Vodorovná konstrukce je uložena na středních podpěrách prostřednictvím vrubových kloubů a na krajních opěrách je N.K. uložena na dvojici hrncových, všesměrně pohyblivých ložiskách.