Skupina HOCHTIEF

Společnost HOCHTIEF AG je jednou z nejvýznamnějších světových nadnárodních společností. Již déle než 140 let rozvíjí svou hlavní výrobní činnost – stavebnictví. Skupina se specializuje na komplexní infrastrukturní projekty, z nichž mnohé dodává v podobě koncesních modelů.

Koncern HOCHTIEF zaměstnává téměř 54 000 zaměstnanců a v roce 2020 dosáhl obrat téměř 24 mld. EUR. V obratu generovaném mimo svou domovskou zemi mu dlouhodobě patří první příčka.

Skupina HOCHTIEF ve své prorůstové strategii spatřuje největší potenciál v následujících segmentech:

  • dopravní infrastruktura
  • energetická infrastruktura
  • sociální a městská infrastruktura
  • hornictví

Další strategické iniciativy společnosti se zaměřují na podporu finanční síly skupiny, zlepšení řízení rizik, prezentaci společnosti jako atraktivního zaměstnavatele a odlišení se od konkurence prostřednictvím jedinečných řešení.

Za důležitý prvek úspěchu považuje HOCHTIEF svou firemní kulturu a vzájemnou spolupráci týmů v rámci skupiny. Z tohoto důvodu podporuje mezinárodní výměnu expertízy a zaměstnanců na všech profesních úrovních. Principy udržitelného podnikání jsou nedílnou součástí strategie skupiny a je jim dávána nejvyšší priorita. Problematika Compliance hraje v podnikání skupiny identicky důležitou roli.

Více informací naleznete na www.hochtief.de