Středisko Planá nad Lužnicí

Disponuje vlastními kapacitami pro provádění hlavní stavební výroby i širokého spektra stavebních řemesel. Provádí vlastní kapacitou výrobu železobetonových prefabrikátů, montáže prefabrikátů, ocelové konstrukce a opláštění.

Působnost střediska: celorepubliková

Portfolio činností: viz níž

Sanace železobetonových konstrukcí
Vlastní kapacitou provádí sanace železobetonových konstrukcí – gelové, polyuretanové, krémové a cementové injektáže; opravy živičných, polyetylenových a syntetických hydroizolací; povrchové ochrany betonu včetně oprav trhlin, zesilování železobetonových konstrukcí, úprava povrchu a ochrana výztuže.

Prefabrikáty výroba, montáže
Vlastními kapacitámi výrábí železobetonové prefabrikáty – sloupy, průvlaky, ztužidla, vazníky, základové patky a prahy, sendvičové panely, dvojité stěny, stropní panely filigrán, schodišťová ramena a podesty, balkony a ostatní atypické prefabrikáty. 
Provádí vlastní kapacitou montáže železobetonových prefabrikovaných hal, skeletů a ostatních prefabrikovaných objektů včetně jejich opláštění.

Betonárna
Provádí vlastní kapacitou výrobu, dopravu a čerpání betonu na stavby v oblasti Táborska, současně zajišťuje i technologický servis včetně laboratorních zkoušek betonu.

Armovna
Provádí vlastní kapacitou dodávky betonářské výztuže a sítí včetně střihu a ohybu, zároveň zajišťuje i ukládku betonářské výztuže a sítí na stavbě.

Ocelové konstrukce a opláštění
Provádí vlastní kapacitou výrobu a montáž ocelových konstrukcí hal, přístavků, vestavků a ostatních atypických ocelových konstrukcí včetně montáže střešních a stěnových plášťů (jednoduchých, skládaných nebo ze sendvičových panelů), dále provádí výrobu a montáž zámečnických výrobků (žebříky, lávky, konzoly, kování, dveře, vrata, zábradlí), vedle toho vyrábí montážní dílny a koše na beton.

Tesárna
Provádí vlastní kapacitou výrobu a montáž tesařských konstrukcí (krovy – včetně pokrývačských a klempířských prací, fasády z desek Silbonit, Fundermax, Sibiřského modřínu, vestavby, opláštění, pergoly, apod.) a zakázkovou výrobu truhlářských konstrukcí (repliky a repase špaletových oken, kancelářský nábytek, kuchyně, schodišťová ramena, podlahy, terasy, obklady, ploty, balkony, apod.).

Obklady a dlažby
Provádí vlastní kapacitou keramické obklady a dlažby, konstrukční systémy balkonů a teras, hydroizolační nátěry a stěrky včetně doplňků.

Elektro silnoproud, slaboproud
Zajišťuje realizaci komplexních dodávek silnoproudových rozvodů, montáž rozvodů vysokého napětí a trafostanic, náhradních zdrojů v průmyslu, administrativních a obchodních objektech včetně revizí elektrického zařízení.
Zajišťuje veškeré služby spojené s dodávkami slaboproudých technologií. Prioritně se věnuje komplexním realizacím zakázek, dále pak zajišťuje zpracování cenových nabídek obchodních případů, technickou podporu při jednáních s investory, projektanty a zadavateli zakázek. V neposlední řade spolupracuje s IT oddělením společnosti HOCHTIEF při realizacích zařízení stavenišť. Poskytuje veškerý záruční a také pozáruční servis.

Monolitické konstrukce
Zajišťuje výstavbu železobetonových monolitických konstrukcí. Stavby realizujeme jak klasické pozemní konstrukce jako jsou bytové domy, kancelářské budovy a průmyslové objekty i konstrukce dopravních staveb jako mostní konstrukce a tunely. Středisko disponuje vlastním technickým personálem, tak i vlastní výrobní kapacitou v rozsahu cca 17 dělníků.
Počet techniků je dán objemem realizovaných zakázek. V rámci dodávky jsou taktéž schopni nabídku rozšířit o prefabrikované konstrukce i ocelové konstrukce (samostatně se touto činností nezabývají).

Provádění prací vlastními kmenovými pracovníky a kvalita používaných materiálů jak tuzemských, tak i dovozových, a využívání osvědčených technologií a systémů umožňuje dosahovat vysoké kvality díla a poskytovat investorovi dostatečně dlouhou záruční dobu na provedené práce včetně záručního a pozáručního servisu. Veškeré stavební a specializované práce, poradenskou činnost a zpracování obchodně – technických nabídek zajišťuje závod Speciální činnosti pro externí zákazníky i pro ostatní divize a závody HOCHTIEF CZ a. s. Všechny zajišťované činnosti jsou prováděny v souladu se zavedeným systémem řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009. Na použité výrobky jsou doložena příslušná prohlášení o shodě. 

Sídlo

HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy
středisko Planá nad Lužnicí

Chýnovská 714
391 11 Planá nad Lužnicí

Kontakty

Telefon: +420 381 497 111
Fax: +420 381 291 230
Email: zavodsc@hochtief.cz