Proč pracovat právě ve společnosti HOCHTIEF CZ?

HOCHTIEF CZ dlouhodobě patří ke špičce ve svém oboru.

  • Jsme společnost s dlouhou tradicí, jsme stabilní a ekonomicky ve velmi dobré kondici.

  • Jsme součástí čtvrté největší stavební firmy na světě, skupiny HOCHTIEF.

  • Zaměstnáváme více než 1 000 zaměstnanců, kteří realizují stavby ve všech významných segmentech stavebního trhu celé České republiky.

Péči o kolegyně a kolegy považujeme za nedílnou součást naší firemní kultury.

  • Máme propracovaný systém vzdělávání. Mohou se do něj zapojit všichni naši zaměstnanci, neboť jen tak je možné dlouhodobě zajistit vysokou kvalitu odváděné práce. Víme, že pouze systematický rozvoj znalostí a dovedností může z našich zaměstnanců udělat ty nejlepší odborníky na trhu.

  • Svým zaměstnancům dáváme pravidelně zpětnou vazbu. Hodnotící systém v naší společnosti je zaměřený na kvalitu plnění svěřených úkolů, podporuje otevřenou komunikaci a napomáhá k efektivní práci. Usilujeme o to, aby práce u nás měla smysl i výsledky.

  • Našich lidí si ceníme. Každoročně vyhlašujeme ty nejlepší, oceňujeme úspěch a kvalitně odvedenou práci. Chceme tak vyjádřit dík společnosti za dosahování vynikajících úspěchů.

  • Staráme se o bezpečí našich kolegů a kolegyň. Prostřednictvím propracovaného systému BOZP se nám dlouhodobě daří držet pracovní úrazy na minimální úrovni. Zajištění kvalitního a bezpečného pracovního prostředí je jednou z našich nejvyšších priorit.

  • Rádi se společně bavíme. Pro zaměstnance organizujeme celoročně řadu společenských a sportovních akcí, do kterých zapojujeme i rodinné příslušníky. Z prostředků Sociálního fondu podporujeme sociální potřeby zaměstnanců, přispíváme na dětské tábory, lázeňskou péči či kulturně vzdělávací a sportovní aktivity.

Oceňujeme poctivou práci našich zaměstnanců a snažíme se je v jejich úsilí podporovat a náležitě je odměňovat. Naše lidi považujeme za to nejdůležitější, co máme. Snažíme se, aby u nás zaměstnání nebylo rutinou, ale výzvou.