Michal Talian

Během dnešního dopoledne došlo v prostorách Technické menzy Českého vysokého učení technického v Praze v Dejvicích ke slavnostnímu aktu poklepání základního kamene budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Slavnostního poklepu se kromě rektora ČVUT prof. Petra Konvalinky, ředitele institutu prof. Vladimíra Maříka, předsedy představenstva společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Tomáše Bílka a předsedy představenstva společnosti VCES Ing. Zdeňka Pokorného účastnili také roboti, které univerzita využívá k vědecko-výzkumným a pedagogickým účelům.

Nové prostory o velikosti čtyřiceti tisíců metrů čtverečních, které ČVUT rekonstrukcí a dostavbou získá, budou využity jako sídlo vznikajícího vysokoškolského ústavu ČVUT sdružujícího excelentní vědu napříč informatickými obory – Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. „Jedná se o ústav, který se svým moderním charakterem, principy budování, součinností s partnery, principy provozu, vědeckými výsledky, jejich transferem do praxe i stylem výchovy nové generace špičkových odborníků stane unikátním, modelovým centrem excelence v ČR, posilujícím integritu i mezinárodní prestiž ČVUT,“ řekl prof. Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Vybudované prostory budou sloužit také jiným součástem ČVUT. „Dnes zde zahajujeme výstavbu špičkového pracoviště a vzdělávacího centra, které bude vychovávat a vzdělávat celé generace nových vědců a techniků v oborech, které nepochybně budou stát v popředí dalšího rozvoje naší republiky. Pevně věřím, že to bude právě i ČIIRK, který bude motivovat vědce, aby svoji práci realizovali v České republice a neutíkali do zahraničí,“ dodal předseda představenstva společnosti HOCHTIEF CZ Ing. Tomáš Bílek .

Oblast odborného zájmu nového institutu ČVUT je široká: zahrnuje automatické řízení a optimalizaci, robotiku, umělou inteligenci, počítačovou grafiku, počítačové vidění a strojové učení, návrh softwarových systémů a výpočetních prostředků, návrh rozhodovacích a diagnostických systémů a jejich aplikace v medicíně, distribuované systémy rozhodování, průmyslovou diagnostiku, telematiku i návrh uživatelsky příjemných a výhodných řešení pro občany a obyvatele (včetně smart homes, smart cities).

V neposlední řadě institut přispěje samotným studentům ČVUT, protože se budou moci během studia stát členy kvalitních výzkumných týmů a realizovat zde své závěrečné projekty a kvalifikační práce. Pro posílení kvality výzkumu a mezinárodních vazeb budou postupně budovány společné laboratoře s předními univerzitami a významnými průmyslovými výzkumnými centry v Evropě, USA, Japonsku či Jižní Koreji. Součástí záměru CIIRC je vytvořit propojený fyzický prostor pro transfer poznatků do praxe (inkubátory, střediska pro transfer know-how) – tedy propojit výzkumné aktivity s transferem znalostí v ideálním případě doslova v rámci jediné budovy.

V CIIRC, který disponuje prozatím dočasnými prostory, jsou již dnes úspěšně řešeny velmi zajímavé projekty, mezi které patří např.:

  • Integrovaný projekt ARUM 7. rámcového programu EU zaměřený na plánování a rozvrhování výroby letadel Airbus A350 při náběhu výroby (Dr. P. Vrba);
  • Projekt smluvního výzkumu RA-DIC financovaný firmou Rockwell Automation zaměřený na moderní způsoby využívání dat v průmyslové automatizaci (prof. V. Mařík);
  • Integrovaný projekt TRADR 7. rámcového programu EU, který vyvíjí metodologii pro smíšené týmy složené z robotů a lidí při záchranných misích (prof. V. Hlaváč);                                  
  • Projekt MUMOIRE řešený na zakázku americké vládní agentury Missile Defense Agency na ČVUT v letech 2010 - 2014, poslední rok v rámci CIIRC. V projektu se sledují objekty na oběžné dráze pomocí optického teleskopu a radaru (prof. V. Hlaváč).

CIIRC byl jedním z hlavních pořadatelů prestižní konference European Conference on Artificial Intelligence ECAI 2014 v Praze, jíž se zúčastnilo 650 odborníků z celého světa.

Prvotním cílem zakladatelů CIIRC bylo připravit projekt vybudování infrastruktury a navazujících kapacit v rámci operačního programu VaVpI, a to konkrétně v rámci výzvy 3.4 (tzv. pražská výzva). V této výzvě byl projekt úspěšný. Nicméně rozhodnutím vlády ČR z 22. 9. 2014 byl celý projekt ČVUT-CIIRC převeden pod financování ze státního rozpočtu při zachování podmínek operačního programu VaVpI.

Celkové náklady projektu jsou 1 381 711 877 Kč vč. DPH, z toho stavební část 1 179 317 252 Kč.

Poklepu základního kamene ze sliveneckého mramoru přihlíželo přes dvě stovky pozvaných hostů, jak z akademické sféry, tak zástupců partnerských vědeckých institucí, firem, dodavatelů a představitelů politického, vědeckého a kulturního života.

Důležitou roli ve slavnostním aktu poklepu sehráli roboti. Robot „CIIRCáček“ je flexibilní humanoidní robot sloužící k seznámení studentů s oblastí kognitivního modelování. V rámci samostatných projektů na něm odborníci testují implementaci metod strojového učení zaměřených na napodobení lidských kognitivních dovedností. Druhý robot Cameleon Lab je laboratorní verze pásové platformy určené pro dálkově řízené operace v členitém terénu. Tato platforma je upravena a vybavena dalšími senzory pro účely experimentálního ověřování algoritmu autonomní navigace pozemních mobilních prostředků a jejich demonstraci. Pásový robot NIFTi z projektu TRADR se snaží být dobrým pomocníkem záchranářů při nejrůznějších katastrofách. Slouží jim z velké části jako prodloužené oči a ruce, a proto je vybaven špičkovými optickými, laserovými, ale i dalšími senzory a elegantním manipulátorem ve tvaru ruky.

Rekonstrukce a další stavební práce by měly být zvládnuty v rekordním čase – pouhých čtrnáct měsíců od jejich zahájení. Stavbu bude realizovat sdružení HOCHTIEF – VCES, vítěz veřejného výběrového řízení.