Ovoce se bude zkoumat a šlechtit v nových prostorách

V Holovousích dnes bylo slavnostně otevřeno nové sídlo Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského. Během necelých dvou let vyrostlo na prostranství poblíž holovouského zámku pět objektů – hlavní budova s laboratořemi, výzkumný skleník, dva objekty garáží pro zemědělskou techniku, sklad obalů a chlazený sklad ovoce. K slavnostnímu otevření se sešli zástupci investora, Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy s.r.o. a představitelé dodavatelského sdružení s příznačným názvem „JABLKO“ skládajícího se ze stavebních společností HOCHTIEF CZ a. s. a BAK stavební společnost.

Záměrem projektu byla výstavba výzkumného a vývojového centra aplikovaného výzkumu pro ovocnářské a školkařské odvětví zemědělské výroby. Institut bude sloužit jako specializované výzkumné pracoviště, jehož součástí budou laboratoře a pracovny, přípravny rostlinného materiálu a zázemí nezbytné pro výzkumnou činnost. Areál se rozroste i o skleník s potřebnými technologiemi, garáže pro zemědělskou techniku a nový sklad obalů. V rámci výstavby byla provedena i  rekonstrukce skladu ovoce. Moderní pracoviště řeší především potřeby pěstitelů ovoce v České republice a zavádí nové poznatky do ovocnářské praxe. Zajistí také přenos získaných výsledků do vzdělávacího systému, poradenství i expertní činnosti v odvětví. Výsledkem bude zajištění komplexního výzkumu v oblasti ovocnářství v souladu s trendy v ovocnářsky vyspělých zemích Evropy.

 „Chci připomenout, že dnešním dnem se naplnila snaha a úsilí několika generací holovouských výzkumníků, kteří se opakovaně v minulosti snažili vybudovat nové vlastní sídlo ovocnářského výzkumu,“ sdělil přítomným zástupce Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Jaroslav Vácha.

Nový objekt naváže na více než dvaašedesátiletou tradici výzkumu ovocných plodin ve významné ovocnářské oblasti východních Čech. Hlavní činnost výzkumného a šlechtitelského ústavu je základní, ale i aplikovaný výzkum, především pro velkopěstitele. V rámci vzdělávacích programů poskytuje poradenství i sadařům, čímž jim pomáhá zvýšit kvalifikaci a konkurenceschopnost. Dále nabízí řadu služeb v oblasti diagnostiky chorob a ochrany rostlin. Spolu s přechodem do nové budovy se uvažuje i o rozšíření služeb, například o programy pro další vzdělávání, rekvalifikace a poradenství.

Jsem rád, že práce našich lidí mohla podpořit rozvoj ovocnářství, které má v tomto kraji dlouholetou tradici. Je pro mě signálem, že toto odvětví je nadále považováno za důležitou součást našeho národního hospodářství,“ dodal zástupce lídra sdružení Ing. Vilém Tvrdík ze společnosti HOCHTIEF CZ.

Projekt v hodnotě přibližně 567 mil. Kč, který nabízí uplatnění vysokoškolsky vzdělaným odborníkům v oblasti přírodních věd a zemědělství, byl dotován z programu Výzkum a vývoj pro inovace. Dotace je pokryta z 85 % z prostředků EU, z 15 % z prostředků státního rozpočtu České republiky.