Národní integrované středisko řízení letového provozu získalo Titul Stavba roku 2005

22.9.2005

Admin

20. září byly v Praze na Žofíně vyhlášeny výsledky soutěže o Stavbu roku 2005. Jedním z pěti oceněných projektů je Národní integrované středisko řízení letového provozu v Jenči u Prahy. Porota soutěže udělila titul za vytvoření technicky, technologicky a architektonicky ojedinělé stavby se zřetelem k vytvoření velkorysého vnitřního prostoru. 
Investorem tohoto ambiciózního projektu je státní podnik Řízení letového provozu. Generálním dodavatelem stavebních prací byla společnost HOCHTIEF VSB, divize 8. Autorem projektu je Ing. Arch. Viktor Tuček z ateliéru Stopro. 

Vývoj letového provozu výrazně roste a potvrzuje dynamický rozvoj civilního letectví v České republice, ale i v Evropě. Na základě předběžných statistik Evropské organizace pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL) je ČR v oblasti nárůstu provozu (vyjádřeného v přeletových jednotkách) mezi 34 členskými státy jednoznačně na prvním místě. 

Také z tohoto pohledu bylo zřejmé, že v dosavadních podmínkách už nelze při dalším nárůstu kvalitně a bezpečně zajišťovat všechny činnosti související s řízením letového provozu. Proto byl vypracován projekt výstavby nového centra, které by nejen splňovalo všechny požadavky současnosti, ale bylo schopno na ně reagovat i v dalších letech. Moderní komunikační technologie pak umožnily, že mohlo být vybudováno mimo areál letiště, poblíž obce Jeneč v prostoru dnešního vysílacího střediska, které je vzdáleno přibližně šest kilometrů od ruzyňského letiště. 

Společnost HOCHTIEF VSB, prostřednictvím své divize 8, realizovala práce v období od června 2003 do dubna 2005. Na zastavěné ploše 8860 m2 byl vybudován areál, který se skládá z několika základních celků. Vedle pracoviště řízení letového provozu je v něm mimo jiné také technické a administrativní zázemí státního podniku Řízení letového provozu a parkoviště. Obestavěný prostor představuje téměř 130 tisíc m3. Finanční objem stavební části činil přibližně 1 mld. Kč. 

Projekt střediska řízení letového provozu je mimořádný a unikátní nejen v českém, ale i celoevropském měřítku. Jsou v něm umístěny nejmodernější, maximálně zabezpečené technologie. Po jejich náročném zkušebním provozu a ověření navigačního systému má být celý komplex uveden do plného provozu na počátku roku 2007. Středisko bude poskytovat letové provozní služby ve vzdušném prostoru ČR a na ruzyňském letišti. 
Cílem nového střediska je vytvoření kvalitního prostředí a infrastruktury pro poskytování letových provozních služeb a podmínek pro jejich další rozvoj. V tomto smyslu představuje IATCC Praha efektivní řešení pro zajištění potřebných kapacit na špičkové evropské úrovni v horizontu výrazně přesahujícím rok 2015. 
Architektonickým záměrem bylo vytvořit nadčasový reprezentativní komplex budov, který bude vybaven nejmodernějšími řídícími technologiemi a současně zaměstnancům poskytne kvalitní a příjemné pracovní prostředí. Vybudovaný areál se stane novým sídlem podniku. 

HOCHTIEF VSB, konkrétně divize 8 se podílí na stavbách v areálu letiště Praha Ruzyně pro investory Českou správu letišť a České aerolinie. Pro Českou správu letišť realizovala nadzemní Parking C pro 3200 automobilových stání, který byl prozíravě zahrnut do předchozí etapy výstavby letiště a v současné době realizace výstavby nového terminálu vyřešil náhradu za zrušená pozemní stání. Také stavba Cargo terminálu pro ČSA pro firmu byla zajímavou zkušeností zejména pro krátký termín výstavby. Realizace trvala deset a půl měsíce se zahájením v zimním období. Rovněž stavba Cateringu, který byl dokončen koncem května letošního roku, byl svým způsobem výjimečný - rekonstrukce probíhala bez přerušení čtyřiadvaceti hodinového provozu přípravy jídel. V současné době se v závěrečné fázi nachází výstavba Prstu C v Terminálu Sever II. 

HOCHTIEF VSB patří mezi největší stavební společnosti v České republice. Svým zákazníkům zajišťuje komplexní a kvalitní realizaci jejich záměrů. Mezi technicky náročné, nebo architektonicky zajímavé projekty patří například nedávno dokončené administrativní budovy BB Centra Alpha a Beta v Praze a již zmíněné stavby v oblasti letiště Praha-Ruzyně realizované divizí 8. Pozornost si zaslouží také výstavba skladu vyhořelého paliva pro jadernou elektrárnu Dukovany, kterou realizuje divize 1.