HOCHTIEF CZ staví podnikatelský inkubátor

30.3.2007

Admin

Na základní kámen budoucích pavilónů Centra pokročilých inovačních technologií poklepali představitelé VŠB – Technické univerzity Ostrava v pátek 30. března. Akciová společnost HOCHTIEF CZ je se společností TCHAS členem sdružení dodavatelů jedné ze staveb uvedeného projektu.

 

Vybudování Centra pokročilých inovačních technologií představuje významný krok k technologické inovaci Moravskoslezského regionu, stojícího před zásadní změnou svého ekonomického profilu v souvislosti s útlumem tradičních průmyslových činností. Dostavbou uvedeného objektu vznikne Technologický pavilon pro podnikatelské inkubátory a Regionální centra transferu technologií. Budou tak položeny materiální podmínky pro rozjezd inovačních firem. Nový pavilon, který doplní vedlejší již existující jednotku o další možnosti, napraví nedostatečnou komunikaci mezi vysokými školami a výzkumnými ústavy s výrobními subjekty. Výsledky z akademické půdy budou mít šanci dostat se do reality, tj. do průmyslových podniků. 

V lednu letošního roku byly zahájeny stavební práce na objektech TL1 a TL2, které nabídnou prostory pro realizaci cíleně aplikovaného výzkumu v sedmi oblastech: informační a komunikační technologie, nanotechnologie, mechatronika, environmentální technologie, energetika, nové materiály a technologie jejich výroby a pokročilé stavební technologie. Dodavatelem stavby TL1 jsou společnosti OHL ŽS a Skanska CZ. 

Technologický pavilón TL2 je realizován za finanční spoluúčasti Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nabídne prostory pro začínající inovativní společnosti v Podnikatelském inkubátoru VŠB – Technická univerzita Ostrava a prostory Regionálního centra transferu technologií, které bude poskytovat technické a rozvojové služby převážně inkubovaným společnostem. Dodavatelem stavby je již zmíněné sdružení společností TCHAS a HOCHTIEF CZ. 

Připravovaný pavilon je koncipován jako nepodsklepená administrativní budova se třemi nadzemními podlažími. Tvoří ji tři dilatační celky, odlišené materiálovým a barevným řešením obvodových plášťů. Zatímco pohledová vchodová část do objektu má fasádu z hliníkových kazet, fasády severního a jižního křídla jsou hladké plochy prolomené okny. U štítových stěn dotvářejí jejich vzhled otevřená ocelová požární schodiště, krytá žaluziemi. 

Střední část objektu, odkud vedou boční chodby do okolních křídel, má komunikační a obslužnou funkci. Hlavní vchod je z prvního nadzemního podlaží. Je zajímavě řešený zapuštěním do ustupující fasády. Po vstupu se návštěvník dostane do centrální haly, otevřené do horních pater. Dominantním prvkem je baterie výtahů se zadní prosklenou stěnou. V uvedeném podlaží je také recepce a schodiště, za výtahem stravovací zařízení. V bočních chodbách, které vedou do dalších traktů budovy, budou čajové kuchyňky, jednací boxy a kopírovací centra. 

Ve východním a jižním křídle pavilonu TL2 Centra pokročilých inovačních studií budou umístěné podnikatelské inkubátory, s možností různé malovýroby, stejně jako v horních patrech střední části. Tam najdou návštěvníci také výukové místnosti. 

Kolem dokončeného projektu budou vyřešené zpevněné plochy, okolí projde sadovými a terénními úpravami a bude doplněno venkovním mobiliářem. 

Objekt bude založený na základovém roštu, tři nadzemní podlaží bude tvořit prefabrikovaný železobetonový skelet. Zastřeší ho velkoplošná skleněná střecha nad středovým atriem zavěšená na nosnou ocelovou konstrukci, nad ostatními částmi bude samonosná skleněná střecha. 

Další informace o stavbě: 
Obestavěný prostor: 27661 m3 
Zastavěná plocha: 2182 m2