Na D1 jsme dokončili nejdelší etapu letošní sezóny

Mezi Ostředkem a Šternovem se od neděle 29. července jezdí v režimu 2+2 po novém cementobetonovém krytu. Den předtím jsme dokončili 4. etapu.

Našemu úseku na D1 chybí necelých 10 týdnů do dokončení modernizace. Hlavním těžištěm prací je v tuto chvíli kromě středního dělícího pásu zejména druhý most přes Křešický potok. Ten je také jediným místem, kde jsou oba dopravní proudy stále vedeny v jednom pásu, a to po mostě dokončeném již v minulé stavební sezóně.

V uplynulých měsících vyrostly v Křešickém údolí železobetonové pilíře, které měří včetně základů a stativa (hlavy pilíře) až 19 m. Dnes je na nich usazená už i ocelová konstrukce spřažená s betonovou mostovkou a mezi ní a přechodovou oblastí se instalují dilatační závěry. Dalšími kroky na mostovce budou položení mostní izolace, vrstvy litého asfaltu a nakonec vrstvy SMA (asfaltový koberec mastixový), která splňuje i ty nejnáročnější požadavky kladené na obrusné vrstvy krytu vozovky na mostě.

Před Křešickým mostem probíhají povrchové a zemní úpravy. Totéž se děje i ve zmíněném středovém dělícím pásu, kde se navíc začíná s kompletací kanalizačních a drenážních  šachet a trvalých přejezdů. Následovat bude montáž nových ocelových svodidel.

Cementobetonový kryt je již vybudován na celé délce trasy. Zbývá položit posledních 500 m netuhých krytů v předpolích dálničních mostů a obnovit povrch meziúrovňových křižovatek.

Podél dálnice v PJP je rovněž nutné dokončit zajištění skalního zářezu. Prozatím byly zavrtány kotvy v rozteči 1×1 m, které v některých porušených oblastech sahají až do hloubky 5 m. V závěru stavební sezóny na ně bude upevněna ocelová síť sloužící proti případnému odpadávání úlomků skály při jejím postupném zvětrávání.

Kompletní ukončení prací na tělese dálnice je plánováno na 29. září 2018.